Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ons Zorgaanbod

Gespecialiseerde zorg

Ons aanbod

Kliniek Sint-Jozef biedt zorgtrajecten op maat voor jeugd, volwassenen en ouderen, alsook patiënten met een verslavingsprobleem. Er zijn 3 zorgprogramma's (jeugd, volwassenen, ouderen) die elk een aantal gespecialiseerde zorgpaden bevatten. Naast dit 'basispakket', kan de patiënt ook beroep doen op ons 'Expertise.net' waarin zorgprogramma-overstijgende activiteiten en therapieën worden aangeboden. 

 

ZORGPROGRAMMA JEUGD - ZORGPROGRAMMA VOLWASSENEN - ZORGPROGRAMMA OUDEREN - VERSLAVINGSZORG - EXPERTISE.NET - ZORG & THERAPIE

Zorgprogramma jeugd

Kliniek Sint-Jozef heeft een jarenlange ervaring en expertise op het vlak van kinder- en jeugdpsychiatrie. Binnen het zorgprogramma jeugd richten we ons op jongeren tussen 14 en 23 jaar oud, ingedeeld in 4 zorgpaden:

Zorgprogramma volwassenen

Binnen het zorgprogramma Volwassenen komen diverse psychische kwetsbaarheden aan bod en dit zowel in residentiële zorgpaden als in dagbehandeling. Het aanmeldcentrum staat in voor de initiële indicatiestelling en wijst patiënten toe aan het juiste zorgpad. Er kunnen achtereenvolgend meerdere zorgpaden worden doorlopen. 

Zorgprogramma Ouderen

Het zorgprogramma ouderen richt zich tot 65-plussers met een psychiatrische kwetsbaarheid. Dit kan onder meer gaan over depressie, angst, psychose, complexe rouwproblematiek, e.a. Gezien ouder worden ook vaak gepaard gaat met lichamelijke klachten wordt dit zo nodig in een geïntegreerde aanpak bekeken.

Verslavingszorg

Binnen Kliniek Sint-Jozef huist gespecialiseerde expertise in verslavingszorg. De zorgpaden die hierrond werken zitten ingekanteld in de zorgprogramma's volwassenen en ouderen, naargelang de levensfase waarin de patiënt zich bevindt. 

Expertise.net

Aan elk zorgpad is een kernprogramma verbonden met activiteiten die specifiek ontwikkeld zijn voor de doelgroep van dat zorgpad. Alle andere therapieën en activiteiten worden centraal vanuit het zorgprogramma aangeboden, via de thematisch georganiseerde, multidisciplinaire expertisecentra. Elk expertisecentrum is toonaangevend in een specifiek domein via voortdurende kennisdeling, verwetenschappelijking en innovatie. Het expertisecentrum 'Context, familie en relatie' werkt bijvoorbeeld rond alles wat met het betrekken van context, familie, gezin, … te maken heeft. Hieronder ontdek je de 6 expertisecentra die samen Expertise.net vormen:

Zorg en Therapie

We bieden een therapeutisch programma op maat aan en streven naar herstel in al zijn facetten : niet enkel symptomatische verbetering wordt beoogd maar ook persoonlijke groei en herstel en een adequate resocialisatie.