Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aanmeldcentrum

Aanmeldcentrum

Opdracht

Het Aanmeldcentrum heeft de taak om een eerste indicatiestelling te doen en door te verwijzen naar het gepaste interne en/of externe aanbod. We proberen altijd om de persoon in zijn geheel te benaderen en te begrijpen.

Het Aanmeldcentrum bereik je via 051 63 81 76

Werking

Via een algemeen nummer is het Aanmeldcentrum steeds bereikbaar voor patiënten en verwijzers. Voor de patiënt willen we zo snel mogelijk een zorgpad uittekenen dat hem, altijd in dialoog, op de goede weg zet. De verwijzer kan rechtstreeks een arts van het Aanmeldcentrum spreken en samen de situatie van de patiënt bespreken. Waar nodig vragen we zelf advies aan externe expertisecentra. Het Aanmeldcentrum is geen wachtkamer voor een opname, maar neemt wel de tijd voor een juiste verwijzing.

Hoe werkt het Aanmeldcentrum?

Je belt als hulpverlener

Na een kort gesprek met ons medisch secretariaat word je doorverbonden met een lid van ons multidisciplinair team. Dit team staat in nauw contact met de aanwezige artsen (van wacht).   

Elke werkdag is er teamoverleg binnen het Aanmeldcentrum. In dit overleg waarbij ook een arts aanwezig is, bekijken we welk traject we voor jouw patiënt kunnen aanbevelen. Dit kan gaan om:

  • Een extra intakegesprek met een arts indien er nog info zou ontbreken
  • Een opname met een zorgtraject op maat (dagtherapeutisch of residentieel)
  • Gesprek met een eerstelijnspsycholoog
  • Bezoek van een mobiel team (in samenwerking met onze netwerkpartners Kwadraat & WINGG)

Na dit overleg brengen we jou op de hoogte van onze aanbeveling. Daarna blijven we u informeren over elke stap van het traject dat jouw patiënt doorloopt.

 

Je belt zelf als patiënt of belt voor een naaste

Ook als patiënt kan je ons rechtstreeks contacteren. Dit kan met of zonder voorafgaande consultatie bij een huisarts of hulpverlener. Het eerste contact kan ook via familie of vriend verlopen, waarna wij zelf de patiënt contacteren. 

In een eerste gesprek overlopen we kort enkele vragen. Indien mogelijk bevragen we ook meerdere mensen uit de naaste omgeving (familieleden, vrienden, etc.).

Elke werkdag is er teamoverleg waarbij we alle gesprekken van de dag voordien evalueren. Indien de patiënt akkoord gaat met ons voorstel (opname, behandeling, ....), spreken we verder af. Indien de situatie niet duidelijk is, dan kan een opname van 2-10 dagen hulp bieden. In deze fase wordt de patiënt door een multidisciplinair team opgevolgd en zal daarna bepaald worden welk traject we gaan volgen.

Beleid

Olivia Byttebier
Beleidspsycholoog
Hannes Dechamps
Psychiater
Thomas Dhondt
Hoofd