Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgpad ACT dagbehandeling

Zorgprogramma Volwassenen

Zorgpad ACT dagbehandeling

DOELGROEP

De doelgroep bestaat uit volwassenen met subacute angst- of stemmingsklachten die de integratie in de thuiscontext bemoeilijken. Het kernprogramma is gericht op het opschalen van de zorg bij patiënten die zich met ondersteuning van een ambulant netwerk onvoldoende staande kunnen houden in de thuissituatie.

Richtaantal: 1 groep van 12 patiënten.

 

BEHANDELVISIE EN -FOCUS

Het kernprogramma heeft als doel om het resocialisatieproces te bevorderen en is gericht op een samenspel van:

  • Inzicht: stilstaan bij valkuilen en kwetsbaarheden, maar ook bij krachten en mogelijkheden;
  • Verandering: experimenteren, leren en groeien door middel van realiteitstoetsing;
  • Acceptatie: op zoek gaan naar een waardevol leven en de bereidheid vinden om hierin een actieve positie te nemen.

De behandeling legt de nadruk op zowel persoonlijk als maatschappelijk herstel, re-integratie en het opbouwen van een professioneel netwerk buiten de residentiële hulpverlening. Het zorgpad waarborgt een nauwe samenwerking met de patiënt en zijn ondersteunende personen in het zorgnetwerk. Binnen deze dagtherapeutische aanpak worden zowel ervaringswerk als een outreachende benadering op een prominente manier geïntegreerd.

Beleid

Hanne Vermeersch
Psychiater
Petra Defraeye
Hoofd