Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgpad psyche en middel

Zorgprogramma Volwassenen

Zorgpad psyche en middel

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit volwassenen met een angst- of stemmingsproblematiek én een matige tot ernstige stoornis in gebruik van alcohol, medicatie of cannabis. Ook personen bij wie dit gepaard gaat met (secundair) gebruik van illegale middelen kunnen in dit zorgpad worden opgenomen.

Richtaantal: 15 patiënten

 

Behandelvisie en focus

Binnen dit zorgpad hebben we oog voor comorbiditeit, met specifieke aandacht voor de onderlinge samenhang tussen beide problematieken en hun wederzijdse effecten en invloeden.

De behandeling streeft naar duurzaam herstel van nuchterheid en het verminderen van stemmingsklachten, angsten en symptomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het versterken van hanteringsvaardigheden en crisisvaardigheden, evenals het vermogen tot reflectie en mentalisatie. Integratie is een rode draad in de behandeling.

 

Rookstopprogramma

Er is een bijzondere verwevenheid tussen alcohol- en/of cannabisgebruik en nicotinegebruik. Een dubbele diagnose betekent ook dubbel zoveel gevolgen op vlak van orgaantoxiciteit. Wij bieden patiënten de mogelijkheid om hun afhankelijkheid van nicotine aan te pakken door tijdens hun verblijf deel te nemen aan een begeleid rookstoptraject.

Beleid

Eva Debusscher
Psychiater
Jens Demeyer
Hoofd
Tine Casteleyn
Beleidspsycholoog