Laatste nieuws

07-01-2019

Lees hier de resultaten van de audit door de Zorginspectie

Verslag van de audit en de verdere opvolgingLees meer

05-09-2018

Resultaten Vlaamse patiëntenpeiling 2018 beschikbaar

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Kliniek Sint-Jozef heeft ingetekend voor alle reeds ontwikkelde indicatoren : de Vlaamse patiëntenpeiling, de implementatie van een suïcidepreventiebeleid, de volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift en het inschakelen van ervaringsdeskundigen.  De meest recente resultaten, onder meer van de Vlaamse patiëntenpeiling, vindt u bij resultaten. Lees meer

Mensen zoals u en ik

Weet u dat één op vier personen te maken krijgt met ernstige psychische problemen?
Een grote groep patiënten in onze kliniek heeft problemen door middelengebruik. Ook angst, depressie en persoonlijkheidsproblemen komen veel voor.

Als open, gespecialiseerd en vernieuwend psychiatrisch ziekenhuis zoeken wij samen met u naar de juiste aanpak.  Vaak starten wij met een volledige opname om daarna over te schakelen naar dagopname. Indien aangewezen organiseren wij de behandeling in uw eigen omgeving.

Een verpleegkundige aan het woord 

"Elke mens verdient kansen in het leven"

 “Ik heb een atypische loopbaan. Ik heb jarenlang in de verzekeringswereld gewerkt. Ik was altijd geboeid door economie, maar diep in mijn hart wou ik ook in de zorg: vroedkunde, logopedie, verpleegkunde… Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb een gezin, twee kinderen en ik had een stabiele job. Maar uiteindelijk heb ik de stap gewaagd.
Tijdens mijn eerste jaar opleiding was er een kennismakingsdag psychiatrie. Ik mocht een namiddag samen met een patiënte naar het creatief atelier. Toen is de vonk overgesprongen. In de psychiatrie leer je mensen echt kennen. Communicatie, psychologie… dat zijn de dingen die me liggen. Ik voelde dat ik een meerwaarde kon betekenen voor mensen. 
Ondertussen werk ik anderhalf jaar in Kliniek Sint-Jozef op de eenheid Volwassenen kortverblijf. Patiënten blijven hier doorgaans acht weken. We werken met specifieke doelstellingen en een sterke betrokkenheid van de patiënten. We spelen kort op de bal. Van bij de opname denken we al na over eventuele nazorg. Veel nadruk leggen we op de kwaliteiten en de krachten van de persoon. We geven mensen positieve ervaringen, zodat ze geloven in zichzelf.
Of ik de verzekeringswereld mis? Niet echt, al heb ik er ook graag gewerkt hoor. Maar dit is een andere wereld, met andere mensen. Hier weet je nooit vooraf wie er je pad zal kruisen. Ik geloof heel erg dat elke mens een kans verdient in het leven, zelfs al vindt iemand van zichzelf dat hij dat niet verdient. Elke mens is de moeite waard. Ik ben blij met mijn keuze voor de psychiatrie. Het is niet slecht om eens wat anders te doen in je leven.”

Open Venster: artikel in de kijker

Verpleegkundig specialisten op de werkvloer

Wetenschap in de praktijk - Expertfuncties in de verpleegkunde
Lees meer

www.openvenster.be