Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Professioneel team

Zorg is mensenwerk!

Op elk zorgpad staat een interdisciplinair team klaar dat hecht samenwerkt om de behandeling en zorg te realiseren. De verschillende teamleden werken vanuit een gedeelde behandel- en zorgvisie die een wetenschappelijk bewezen werkzaamheid heeft voor de doelproblematiek binnen het zorgpad. Binnen de geïntegreerde benadering doen verschillende disciplines een specifieke bijdrage vanuit de deskundigheid eigen aan de verschillende beroepsgroepen.

DE PSYCHIATER

De psychiater is de eindverantwoordelijke voor de behandeling en heeft de leiding over het team. Hij/zij is een arts-specialist, gespecialiseerd in de psychiatrie. Onze psychiaters hebben zich bijkomend verdiept in de problemen die voorkomen op de eenheid en hebben zich verder bekwaamd in de gespecialiseerde methodieken. Zij hebben ook een psychotherapeutische opleiding. 

HOOFD VAN HET ZORGPAD

Het hoofd heeft de operationele leiding over een of meerdere zorgpaden. Hij/zij is hoofdverpleegkundige en heeft hiervoor een kaderopleiding gevolgd.  Voor patiënten is het hoofd een belangrijk aanspreekpunt voor organisatorische zaken.

DE PSYCHIATRISCH EN GGZ VERPLEEGKUNDIGE

Op elk zorgpad werken meerdere psychiatrisch verpleegkundigen die instaan voor de continue zorg, ze zijn het eerste aanspreekpunt.
De verpleegkundige begeleiding biedt zorg en hulp in het dagelijks leven. Aan elke persoon wordt een individuele verpleegkundige begeleider toegewezen die een persoonlijke coach is tijdens de behandeling en het herstelproces.

DE PSYCHOLOOG EN DE BACHELOR IN DE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

De psychologen hebben een psychotherapeutische opleiding gevolgd en staan in voor de psychotherapie, zowel individueel als in groep. Sommige psychologen hebben zich ook bekwaamd in echtpaar- of gezinstherapie.

De bachelors in de toegepaste psychologie hebben zich gespecialiseerd in specifieke therapieën en trainingen (bijvoorbeeld sociale vaardigheden, rouwtherapie, hervalpreventie...).

Zowel psychologen als bachelors in de toegepaste psychologie doen indien nodig psychodiagnostiek: persoonlijkheidsonderzoek, intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek.

DE MAATSCHAPPELIJK werker

Het werk van de maatschappelijk werker situeert zich op het psychosociale domein. Zij begeleiden bij problemen op het financieel, administratief en juridisch vlak, en op het vlak van arbeid of onderwijs, wonen en vrije tijd. Ook relationele problemen kunnen aan bod komen.

De maatschappelijk werkers zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de familie en de context. Zij organiseren overleg met de betrokken hulpverleners uit het regionale netwerk.

DE GEZINSTHERAPEUT

Een aantal zorgpaden bieden echtpaar- of gezinstherapie aan. De gezinstherapeut kan een psycholoog, maatschappelijk assistent of iemand van een andere discipline zijn, met een bijkomende opleiding gezinstherapie.


DE mediumTHERAPEUTEN

In elk team werken een aantal gespecialiseerde mediumtherapeuten: psychomotorische therapeuten, dans-en bewegingstherapeuten, relaxatietherapeuten, ergotherapeuten, beeldende therapeuten, muziektherapeuten, etc.


DE LEERKRACHTEN

Binnen het zorgprogramma jeugd staan de leerkrachten in voor de contacten met de school. In afspraak met de school wordt de leerstof bijgehouden en bereiden ze de terugkeer naar school voor.

DE TABAKOLOOG

Op de zorgpaden rond verslavingszorg geven we rokers de kans om hun afhankelijkheid van nicotine aan te pakken.
Tweewekelijks geven we een infosessie voor alle rokers met verdere uitleg over ons rookstopprogramma. 
Wie een rookstoppoging wil proberen kan zich inschrijven in de rookstopgroep die wekelijks doorgaat.

DE HUISARTS

Dr. Leliaert is huisarts in de regio en is verbonden aan ons ziekenhuis.  Patiënten kunnen hem op afspraak raadplegen voor somatische problemen.

DE DIETISTE

Wij hechten in ons ziekenhuis veel belang aan gezonde voeding.  Voor advies doet onze keuken hiervoor beroep op een diëtiste.
De diëtiste kan ook ingeschakeld worden voor het op punt zetten van specifieke diëten en het begeleiden van patiënten hierbij.
Zij helpt ook mee bij de behandeling van een eetproblematiek.