Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgpad Psychotherapie jongvolwassenen

Zorgprogramma Jeugd

Zorgpad psychotherapie jongvolwassenen

DOELGROEP

Dit zorgpad is gericht op jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar met identiteits- en individuatie/separatieproblemen. Deze problemen zijn al dan niet gekoppeld aan een psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis).

Richtaantal: 30 jongvolwassenen waarvan maximum 14 in volledige opname

 

BEHANDELVISIE EN -FOCUS

Er wordt een mentalisatiebevorderend psychotherapeutisch traject opgestart met veel aandacht voor de externe realiteit (denk hierbij aan opleiding, werk, wonen, vrije tijd, etc.). De psychotherapeutische benadering is zowel psychodynamisch als systemisch. Therapie richt zich op individuatie- en separatieprocessen, identiteitsopbouw en autonomie.

De behandeling verloopt gefaseerd in blokken van 15 weken die telkens worden gevolgd door proefontslag. Een patiënt kan maximum 30 weken volledig worden opgenomen.

Beleid

Geert Everaert
Psychiater
Anneke Baert
Hoofd
Isabel D'Hont
Beleidspsycholoog