Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Expertisecentrum ECT

Expertisecentrum ECT

Expertisecentrum electroconvulsietherapie

Ons ziekenhuis heeft een jarenlange expertise in electroconvulsietherapie (ECT) opgebouwd. Het expertisecentrum wordt geleid door psychiater Dr. An Verbrugghe, die zich verder heeft gespecialiseerd in deze behandeling. Ze is actief lid van de werkgroep ECT, opgericht door de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en het Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. Deze werkgroep schrijft wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor de praktijk.

Electroconvulsietherapie is een behandeling die, mits een correcte indicatiestelling, goede en snelle resultaten kan geven bij sommige ernstige psychiatrische ziektebeelden. Wij denken hierbij aan depressie – al dan niet met vertraagde motoriek - , bipolaire stoornissen en psychose. ECT wordt soms ook toegepast bij mensen bij wie een medicamenteuze behandeling problemen zou kunnen geven.

De ECT bestaat meestal uit een reeks van zes tot tien behandelingen in een periode van drie tot vijf weken. Bij mensen met een bipolaire stoornis wordt ook een onderhoudsbehandeling gegeven om de drie of zes weken.

Bij een behandeling wordt onder een volledige verdoving een elektrische stimulus toegediend die een convulsie uitlokt ter hoogte van de hersenen. Die convulsie betekent dat de hersencellen zich ontladen waarbij neurotransmitters vrijkomen. 


ECT is een veilige behandeling. De korte anesthesie wordt uitgevoerd door een anesthesist uit het Sint-Andries Ziekenhuis van Tielt. 

Het expertisecentrum ECT voert behandelingen uit bij patiënten vanaf 18 jaar die opgenomen zijn in ons eigen ziekenhuis, in andere ziekenhuizen of die thuis verblijven. De patiënt krijgt vooraf uitgebreide mondelinge en schriftelijke informatie over de behandeling.