Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Therapieën

Herstelgerichte zorg en therapie

We bieden een uitgekiend therapeutisch milieu en een helende omgeving die de basisvoorwaarden creëren voor een optimaal herstel. Ook hierbij staan principes van de herstelvisie centraal : persoonsgerichte relatie, participatie, krachtgerichte aanpak, positive risk taking, zelfmanagement. 

We bieden een therapeutisch programma op maat aan en streven naar herstel in al zijn facetten : niet enkel symptomatische verbetering wordt beoogd maar ook persoonlijke groei en herstel en een adequate resocialisatie.

Maak alvast kennis met enkele mediumtherapieën:

 

Beeldende therapie

Creatief atelier 'Studio Dada'

Dans-en bewegingstherapie

Ergotherapie

Muziektherapie

Psychomotorische therapie

Relaxatietherapie