Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgpad Angst en Stemming B

Zorgprogramma Ouderen

Zorgpad Angst en Stemming B

DOELGROEP

Dit zorgpad is gericht op ouderen met milde of ernstig depressieve klachten eventueel in combinatie met een persoonlijkheids- of levensfaseproblematiek (bijvoorbeeld: lege nest, pensionering, rolverlies, …). De mensen in dit zorgpad hebben eerder ‘ik-zwakke’ persoonlijkheidskenmerken.

Richtaantal: 8 patiënten

 

BEHANDELVISIE EN -FOCUS

Binnen dit zorgpad wordt gewerkt vanuit een bio-psycho-sociale visie en wordt symptoomreductie nagestreefd vertrekkende vanuit een geïntegreerde behandelvisie.

We vertrekken vanuit een steunende, activerende en ‘warme’ basishouding/-zorg waarbij we zelfredzaamheid en autonomie zoveel mogelijk stimuleren. We proberen ik-versterkende vaardigheden aan te brengen om te werken richting symptoomvermindering. Daarnaast installeren en/of intensifiëren we binnen de behandeling een ondersteunend netwerk.

We hanteren op dit zorgpad een cognitief-gedragstherapeutisch- , systemisch- en cliëntgericht denkkader. We streven veelvuldig contact met de context na en plannen deze ook structureel in binnen de behandeling (o.a. behandelpijlergesprek, evolutiegesprek, familie-info,…).

Beleid

An Verbrugghe
Psychiater
Gina Devos
Hoofd
Jolien Vande Walle
Beleidspsycholoog