Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Expertisecentrum ontwikkelingsstoornissen

Expertisecentrum ontwikkelingsstoornissen

In de polikliniek organiseren wij een diagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen. We onderzoeken of er sprake is van ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS).
Indien er geen sprake is van een ontwikkelingsstoornis gaan wij vanuit onze psychiatrische knowhow verder op zoek. Het onderzoek gebeurt door dr. psychiater Geert Everaert en Veerle Verdonck, bachelor in de toegepaste psychologie.

Werkwijze

Na de intake volgt een onderzoek van twee volle dagen, gespreid over twee weken. De patiënt blijft niet overnachten. Er is een deel observatie, een aantal gesprekken - ook met de context - en een psychodiagnostisch onderzoek. 

Na het overleg houden we een adviesgesprek met de patiënt waarbij we de diagnose meedelen.
Samen met de patiënt plannen we dan een tweede en uitgebreider gesprek. Daarna verwijzen we de patiënt door naar de oorspronkelijke verwijzer.