Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgpad Intensief behandeltraject

Zorgprogramma Volwassenen

Zorgpad Intensief Behandeltraject

DOELGROEP

We bieden een tijdelijke residentiële opname aan personen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid die zijn vastgelopen in hun behandeltraject in Kliniek Sint-Jozef en/of het regionale netwerk.
Het zorgpad kan ingeschakeld worden om een patroon van crisisgedrag te doorbreken, alsook om een eventuele problematische interactie tussen patiënt en het behandelteam te deblokkeren.

Richtaantal: 1 groep van 6 patiënten.

 

BEHANDELVISIE EN -FOCUS

De behandeling is gericht op afgestemde zorg waarbij de noden van de patiënt en het netwerk in kaart worden gebracht. We trachten in opname terug ademruimte te vinden voor zowel de patiënt als zijn omgeving.

We leggen de focus op:

  • Rust: we bieden warme zorg vanuit oprechte betrokkenheid
  • Reflectie: we creëren mentale ruimte voor de patiënt en context om te kunnen reflecteren
  • Relatie: we doorbreken disfunctionele patronen en zoeken naar herstel in het omgaan met zichzelf en de ander

Het hoofdprogramma helpt mensen om zichzelf beter te begrijpen om te kunnen experimenteren en groeien. We hanteren een maximale behandeltermijn van 15 weken opname, waarna de zorg terug wordt overgenomen door de verwijzende netwerkpartner.

Beleid

Wolf Spanoghe
Psychiater
Stefaan Vercruysse
Hoofd