Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgpad Fase en middel

Zorgprogramma Ouderen

Zorgpad fase en middel

DOELGROEP

Dit zorgpad richt zich tot ouderen met een verslavingsprobleem, meerbepaald afhankelijkheid van alcohol en/of medicatie. Er is ook aandacht voor individuele behandeling van eventueel onderliggende depressiviteit of persoonlijkheidsproblematiek.

Richtaantal: 5 à 8 patiënten

 

BEHANDELVISIE EN -FOCUS

Er wordt gewerkt vanuit een ondersteunend en sociaaltherapeutisch behandelmilieu dat syndroomgericht is en volledige abstinentie vooropstelt. De gerichtheid op het hier-en-nu wordt tijdens de behandeling vastgehouden en de behandeling is integratief (cognitief-gedragstherapeutische-, systeemgerichte- en cliëntgerichte technieken).
De groepswerking staat centraal. We bekijken het werken in groep als stimulerend op vlak van inzicht in de problematiek maar ook als motiverend op vlak van abstinentie.
Na de residentiële behandelfase kan overgestapt worden naar dagtherapie of een ander nazorgtraject.

We streven veelvuldig contact met de context na en plannen deze ook structureel in binnen de behandeling (o.a. behandelpijlergesprek, evolutiegesprek, familie-info,…).

Beleid

Hannes Dechamps
Psychiater
Gina Devos
Hoofd
Jolien Vande Walle
Beleidspsycholoog