Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Psychiaters

Psychiaters

Er werken 8 psychiaters in ons ziekenhuis. Zij worden geassisteerd door arts-specialisten in opleiding. We stellen het team hieronder even aan je voor. 

De aanwezigheidsuren van de artsen kan je hier raadplegen. 

Geert Everaert
Psychiater
Zorgprogramma jeugd

Dr. Geert Everaert is als kinder- en jeugdpsychiater verantwoordelijk voor het zorgpad psychotherapie Jongvolwassenen. Zijn psychotherapeutische denken is psychodynamisch en systemisch. Hij leidt het expertisecentrum ontwikkelingsstoornissen (ADHD en ASS) bij volwassenen en heeft een ambulante praktijk in Brugge. Binnen de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie is hij lid van de sectie ontwikkelingsstoornissen. Dr. Geert Everaert is sinds 2010 hoofdgeneesheer. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de noodzakelijke vernieuwingen en evoluties binnen de residentiële psychiatrie.

Evelyne D'Hoore
Psychiater
Zorgprogramma Jeugd

Dr. Evelyne D’hoore is als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de zorgpaden Psychotherapie Jeugd en Twoape.  Zij volgde een opleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan het UPC KU Leuven.  Dr. D’hoore is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Jolien Braet
Psychiater
Zorgprogramma Jeugd

Dr. Jolien Braet is erkend kinder- en jeugdpsychiater en verbonden aan het zorgpad Observatie en kortdurende behandeling. Zij doet tevens diagnostiek bij kinderen en jongeren op de raadpleging in ons ziekenhuis en werkt ook in het revalidatiecentrum CAR De Klinker in Knokke-Heist. Ze volgde de opleiding oplossingsgerichte systeempsychotherapie.

Eva Debusscher
Psychiater
Zorgprogramma Volwassenen - Verslavingszorg

Dr. Eva Debusscher is als psychiater verbonden aan de zorgpaden Psyche & Middel en Integratieve Verslavingszorg. Zij studeerde af als psychiater in 2003 en volgde een opleiding systeemtherapie aan de KU Leuven. Zij heeft heel wat ervaring opgebouwd in verband met de problematiek van verslaving aan alcohol. Binnen de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie is ze kernlid van de sectie verslaving. Daarnaast is ze ook lid van het dagelijks bestuur van het VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen).

Hanne Vermeersch
Psychiater
Zorgprogramma Volwassenen

Dr. Hanne Vermeersch is als psychiater verbonden aan de zorgpaden ACT Dagbehandeling en Contactherstel en Verbinding. In het Netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT heeft zij de leiding over de mobiele teams voor acute en langdurige zorg.  Dr. Vermeersch is als psychiater erkend sinds 2016 en volgde de opleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan de KU Leuven.

Wolf Spanoghe
Psychiater
Zorgprogramma Volwassenen

Dr. Wolf Spanoghe is verbonden aan de zorgpaden Hechting en Trauma, Intensief Behandeltraject en Klinische psychodynamische psychotherapie. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en beëindigde zijn specialisatie als psychiater in 2000 waarna hij zijn carrière uitbouwde in binnen- en buitenland. Tussen 2001 en 2014 was hij als Psychiater verbonden aan het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg in Brugge waar hij later ook hoofdgeneesheer werd.  In 2014-2015 deed hij ervaring op in het Hutt Hospital in Nieuw-Zeeland, ondermeer op de Psychiatric Intensive Care Unit. Later was hij ook nog werkzaam binnen het GGZ centrum ‘De Drie Stromen’ en als psychiater verbonden aan het PZ Dr. Guislain waar hij ook de functies Geneesheer hoofd van dienst, afdelings- en beleidspsychiater van de afdeling Crisiszorg en psychiater binnen MobilTEam Oost uitoefende.  

An Verbrugghe
Psychiater
Zorgprogramma Ouderen

Dr. An Verbrugghe is als psychiater verbonden aan het Zorgprogramma Ouderen. Zij heeft ook de leiding over het Expertisecentrum electroconvulsietherapie (ECT). Haar psychotherapeutische achtergrond is  psychodynamisch en systemisch.Binnen de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie is ze kernlid van de sectie ouderenpsychiatrie en de sectie ECT.

Hannes Dechamps
Psychiater
Zorgprogramma's Volwassenen & Ouderen

Dr. Hannes Dechamps is sedert 15 november 2021 als psychiater verbonden aan het Zorgprogramma Ouderen en is binnen het Zorgprogramma Volwassenen verantwoordelijk voor het zorgpad Kortdurend behandeltraject.

Hij volgt een opleiding cognitieve gedragstherapie aan het UZ Gent.

Dr. Dechamps heeft een bijzondere interesse voor neuromodulatietechnieken en gerontopsychiatrie.