Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgprogramma Ouderen

Zorgaanbod

Zorgprogramma Ouderen

Het zorgprogramma ouderen richt zich tot 65-plussers met een psychiatrische kwetsbaarheid. Dit kan onder meer gaan over depressie, angst, psychose, complexe rouwproblematiek, e.a. Gezien ouder worden ook vaak gepaard gaat met lichamelijke klachten wordt dit zo nodig in een geïntegreerde aanpak bekeken.