Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Twoape (dagbehandeling jongeren)

Zorgprogramma Jeugd

Twoape (dagbehandeling jongeren)

Twoape biedt kinderpsychiatrische dagbehandeling aan voor minderjarigen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Kliniek Sint-Jozef Pittem, AZ Delta, het Jan Yperman Ziekenhuis, Integrale Jeugdhulp en WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid). Meer info rond Twoape vind je hier

DOELGROEP

Dit zorgpad is gericht op jongeren van 14 t.e.m. 18 jaar (middelbare school) met diverse psychologische en psychiatrische problemen voor wie de reeds bestaande hulpverlening ontoereikend is.

Richtaantal: 7 stoelen (gemiddeld 12 jongeren)

BEHANDELVISIE EN -FOCUS

Mensenvisie: In onze werking willen we de minderjarige graag ontmoeten als uniek persoon binnen zijn/haar context. Vanuit oprechte interesse en open dialoog proberen we af te stemmen op alle betrokkenen. Onvoorwaardelijk respect voor zowel jezelf, de ander als de omgeving is hierbij ons vertrekpunt. Het is onze ambitie om ontwikkeling te stimuleren afgestemd op de zorgnood, het tempo en de krachten van de minderjarige en zijn omgeving. Met respect voor ieders beleving willen we onze hulpverlening hierop verder bouwen.

Organisatiecultuur: In ons interdisciplinair team vinden we open dialoog en wederzijds respect belangrijk. We engageren ons als team om continu te reflecteren, actief bij te leren en de zorg te optimaliseren. Onze geïntegreerde zorg houdt in dat we intens samenwerken en belang hechten aan onderlinge uitwisseling van expertise tussen verschillende betrokkenen.

De behandeling verloopt via een dagbehandelingstraject van maximaal 8 weken.

Beleid

Evelyne D'Hoore
Psychiater
Eline Segers
Hoofd
Martijn Devos
Beleidspsycholoog