Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgpad observatie en kortdurende behandeling

Zorgprogramma Jeugd

Zorgpad observatie en kortdurende behandeling

DOELGROEP

Dit zorgpad is gericht op jongeren van 14 t.e.m. 18 à 19 jaar (middelbare school) met jeugdpsychiatrische problemen, die onvoldoende functioneren in de huidige context en voor wie de reeds bestaande hulpverlening ontoereikend is. De jongere kan niet in opname komen zonder betrokkenheid van zijn context.

Richtaantal: 10 patiënten

 

BEHANDELVISIE EN -FOCUS

  • maximum 6 weken opname
  • multidisciplinaire observatie en diagnostiek
  • (pre)therapeutische behandeling
  • kortdurend en oplossingsgericht
  • oriëntatie en advies

Beleid

Jolien Braet
Psychiater
Anneke Baert
Hoofd
Isabel D'Hont
Beleidspsycholoog