Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Patiënten

Patiënten

Welkom op het deel van de website bestemd voor patiënten. Hieronder verzamelden we de meest gezochte info voor wie bij ons een traject start of al heeft lopen. Weet dat ons team ook steeds ter beschikking staat om eventuele vragen te beantwoorden. 

Aanmeldcentrum - Opname en verblijf - Dienstverlening - Uitwisseling data - Patiëntenparticipatie - Patiëntenrechten

Aanmeldcentrum

Het Aanmeldcentrum heeft de taak om een eerste indicatiestelling te doen en door te verwijzen naar het gepaste interne en/of externe aanbod.

Patiëntenrechten

Sinds 2002 beschikt België over een wet met betrekking tot de rechten van de patiënt. Deze wet verduidelijkt de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren.