Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgpad Integratieve verslavingszorg

Zorgprogramma Volwassenen

Zorgpad integratieve verslavingszorg

DOELGROEP

De doelgroep bestaat uit volwassenen met een matige tot ernstige stoornis in gebruik van alcohol, medicatie of cannabis. Daarnaast kunnen personen bij wie deze stoornis gepaard gaat met (secundair) gebruik van illegale middelen ook in dit zorgpad worden opgenomen.

Richtaantal: 3 groepen van 15 patiënten

 

BEHANDELVISIE EN -FOCUS

Binnen de verslavingszorg is het van essentieel belang om motivationeel te werken, waarbij een eigen, niet-oordelende houding de basis vormt voor verandering. In de behandeling streven we naar voortdurende afstemming, waarbij we via dialoog de diepere lagen en complexiteit van elk individu voorzichtig ontrafelen. 

We streven naar het verwerven van duurzaam nuchterschap. Het nuchter blijven is een proces waarbij verdieping noodzakelijk blijft. Het is dan ook belangrijk om dit in te kantelen in een bredere levensvisie en dieperliggende doelen.

 

ROOKSTOPPROGRAMMA

Er is een bijzondere verwevenheid tussen alcohol- en/of cannabisgebruik en nicotinegebruik. Een dubbele diagnose betekent ook dubbel zoveel gevolgen op vlak van orgaantoxiciteit. Wij bieden patiënten de mogelijkheid om hun afhankelijkheid van nicotine aan te pakken door tijdens hun verblijf deel te nemen aan een begeleid rookstoptraject.

Beleid

Eva Debusscher
Psychiater
Jens Demeyer
Hoofd
Tine Casteleyn
Beleidspsycholoog