Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zorgpad Angst en Stemming A

Zorgprogramma Ouderen

Zorgpad angst en stemming A

DOELGROEP

Dit zorgpad is gericht op ouderen met milde of ernstige depressieve klachten eventueel in combinatie met een persoonlijkheids- of een levensfaseproblematiek (bijvoorbeeld: lege nest, pensionering, rolverlies, …). Er is voldoende ik-sterkte en introspectief vermogen bij de oudere om inzicht in (de oorzaken van) de eigen depressie te verwerven.

Richtaantal: 8 à 10 patiënten

 

BEHANDELVISIE EN -FOCUS

Binnen dit zorgpad wordt gewerkt vanuit een bio-psycho-sociale visie, waarbij biologische factoren en symptoomreductie (o.a. door medicamenteuze behandeling) naast een verbaal-introspectieve psychotherapeutische aanpak worden geplaatst.

We hanteren binnen dit zorgpad een integratieve benadering, met cognitief-gedragstherapeutische-, systemische- en cliëntgerichte technieken. Individuele behandeltrajecten kunnen ondersteund worden door de groepsdynamiek waarbinnen steun, identificatie, hoop en interpersoonlijk leren sleutelwoorden zijn.

Na de residentiële behandelfase kan overgestapt worden naar dagtherapie of een ander nazorgtraject.

We streven veelvuldig contact met de context na en plannen deze ook structureel in binnen de behandeling (o.a. behandelpijlergesprek, evolutiegesprek, familie-info,…).

Beleid

An Verbrugghe
Psychiater
Gina Devos
Hoofd
Jolien Vande Walle
Beleidspsycholoog