Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ziekenhuisschool

Ziekenhuisschool

Binnen het Zorgprogramma Jeugd wordt geïndividualiseerd kwaliteitsvol onderwijs aangeboden aan jongeren die om medische redenen tijdelijk zijn opgenomen en daardoor geen onderwijs kunnen volgen in de thuisschool.

Elke jongere in opname die leerling is binnen het secundair onderwijs, kan ingeschreven worden in de ziekenhuisschool.  Bij de opname en vervolgens via een intakeklassenraad, worden de specifieke onderwijsbehoeften van de jongere in kaart gebracht. Dit doen we door een vragenlijst te sturen naar de thuisschool, door info vanuit het intakegesprek met de ouders en een opnamegesprek in het multidisciplinair team.

In samenspraak met de thuisschool wordt beslist welke vakken en leerinhouden worden behandeld en welke leerplandoelen moeten worden geëvalueerd. Onze leerkrachten staan rechtstreeks in contact met de vakleerkracht van de thuisschool zodat zij optimaal kunnen afstemmen.

De jongeren volgen minimum 5u les per week aan de ziekenhuisschool afhankelijk van hun therapieprogramma. De leerlingen volgen les in kleine groepjes (max 4 leerlingen) en werken elk aan hun eigen leerstof.

Op geregelde tijdstippen bespreekt de klassenraad de opgenomen jongere waarbij eventuele problemen in het leerproces aan bod kunnen komen. Hierbij is ook steeds iemand vanuit de leefgroep aanwezig om meer duiding te geven bij bepaalde problemen of opmerkingen.  Op hun beurt zijn de leerlingbegeleiders aanwezig op alle teambesprekingen van de leerling zodat ziekenhuisschool en kliniek steeds op dezelfde lijn zitten.

Als de jongere eraan toe is, kan school al tijdens de behandeling terug worden opgestart.  Een goede overdracht vanuit de leefgroep en ziekenhuisschool is dan belangrijk.  Samen met de thuisschool en de jongere worden afspraken gemaakt en verwachtingen overeengekomen, zodat de jongere met een gerust hart terug naar school kan gaan.