Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens (CoZo)

Een nieuw zorgtijdperk met CoZo

Elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens (CoZo)

Ons ziekenhuis is aangesloten bij het COllaboratief ZOrgplatform CoZo. Dit is een elektronisch platform waar jouw huis- en ziekenhuisartsen, waarmee je een therapeutische relatie hebt, jouw gezondheidsgegevens kunnen delen. Dit is belangrijk voor de opvolging van je zorg.

Jouw toestemming voor het gebruik van CoZo is noodzakelijk. Bij een opname in ons ziekenhuis zal onze maatschappelijk werker nagaan of je deze toestemming al hebt gegeven (bvb bij je huisarts, in een ander ziekenhuis of rechtstreeks via het CoZo-portaal).

Indien je nog geen toestemming gegeven hebt, ontvang je informatie over het systeem van onze maatschappelijk werkende en kan je er aansluitend voor kiezen om tot dit systeem toe te treden. Indien je akkoord bent, zal onze maatschappelijk werker je een “geïnformeerde toestemming” laten ondertekenen. Weet dat je deze toestemming op elk moment ook weer kunt intrekken. Je kan hiervoor terecht bij je huisarts, je behandelend psychiater of in het CoZo-portaal.

Jouw toestemming maakt het voor onze psychiaters mogelijk om jouw gezondheidsgegevens op te vragen. Op hun beurt kunnen onze artsen dan hun verslagen delen met jouw andere therapeutische artsen. 

Ontdek alle verslagen sinds 1 januari 2018 op www.cozo.be
Wil je graag nog wat extra informatie over de elektronische uitwisseling van jouw gezondheidsgegevens? Surf dan naar www.cozo.be en www.mijngezondheidbelgie.be.