Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Beroepsgeheim en uitwisseling van gegevens (algemeen)

Beroepsgeheim en uitwisseling van gegevens (algemeen)

Mogelijks ben je hier terecht gekomen omdat je huisarts of een andere zorgverlener je ons centrum heeft aangeraden. Indien je hiermee akkoord gaat, geven we hen in dit geval een seintje om te laten weten dat je hier bent opgenomen. Dit helpt ons om informatie te delen en samen te werken aan een optimale zorg. Bij jouw ontslag stuurt de afdelingspsychiater zijn bevindingen op naar je huisarts of zorgverlener en maken we samen afspraken voor de verdere zorg na je verblijf. 

Bescherming van de privacy

Tijdens de behandeling kan het nuttig zijn om, mits jouw toestemming, ook andere hulpverleners bij het traject te betrekken. Daarbij springen we zorgvuldig om met jouw privacy. Zo delen we relevante medisch-psychiatrische informatie alleen met medische professionals die effectief betrokken moeten zijn. 

De gegevensuitwisseling met andere hulpverleners gebeurt enkel met jouw expliciet akkoord. Bij het begin van je opname zal de maatschappelijk werker je daarom vragen een formulier te ondertekenen. Die toestemming kan je op eender welk moment weer intrekken. 

We willen graag benadrukken dat al onze teamleden, stagiairs en medewerkers van het ziekenhuis gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Je privacy en vertrouwelijkheid zijn goed beschermd.