Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Participatie tijdens uw verblijf

Participatie tijdens jouw verblijf

Inspraak in jouw behandelplan

Na een kennismaking en een eerste observatieperiode stellen wij samen met jou een behandelplan op. Vragen als “wat wil je graag bereiken?” en “wat kan de opname voor jou betekenen in je levenstraject?” worden in dit plan opgenomen. 
Ons team bespreekt jouw doelstellingen ook tijdens de teamvergaderingen. Je wordt dan uitgenodigd om deze vergadering samen met jouw individuele begeleider voor te bereiden. De bevindingen worden ook steeds met jou besproken.

De patiëntvergadering

Op elk zorgpad houden we vergaderingen waar zowel de teamleden als de patiënten samenkomen. Tijdens deze vergaderingen praten we over alles wat te maken heeft met het leven op jouw zorgpad. Mochten er dingen zijn waar je niet tevreden over bent, dan kunnen we die bespreken en naar een oplossing zoeken. We vinden het heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt zijn/haar stem te laten horen tijdens de patiëntvergadering. 

De patiëntenquêtes

De week voor je ons ziekenhuis verlaat, vragen we je om een digitale vragenlijst in te vullen ('exitinterview'). Binnen deze enquête polsen we onder andere naar hoe je ontvangst op de afdeling was en of je vertrek goed was voorbereid. Hiernaast zijn we ook nieuwsgierig naar je ervaringen met het team en je behandeling. Tot slot peilt onze enquête naar praktische zaken over het verblijf zelf.

Dankzij jouw vlotte medewerking kunnen wij ons beleid steeds beter afstemmen op de wensen en noden van onze patiënten.

Focusgroepen

Patiënten inspireren ons ook met hun inzichten. Tijdens een focusgroep houden we een open gesprek over hoe we samen kunnen werken aan een optimale zorg.