Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verzekeringen

Verzekeringen

Het ziekenhuis is verzekerd voor:

  • Schade (medische kosten) die je zou oplopen ten gevolge van een ongeval binnen ons ziekenhuis(domein);
  • Schade (medische kosten) die je zou oplopen tijdens een begeleide activiteit of uitstap buiten ons ziekenhuisdomein;
  • Schade ten gevolge van eventuele fouten door het ziekenhuis of een van onze medewerkers.

Alle medewerkers, met uitzondering van de artsen en de diëtiste, zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst. Zij vallen onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. De artsen, artsen-specialisten in opleiding en de diëtiste hebben een eigen aansprakelijkheidsverzekering.