Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Weekend en verlof

Weekend- en verlofregeling

Het weekend kan je meestal thuis doorbrengen. Een standaard weekend loopt van zaterdag 14u00 tot zondag 20u00. 

Het bezoek aan je thuisfront kan om therapeutische redenen (tijdelijk) geweigerd worden. Dit wordt altijd op voorhand met jou besproken. Hiernaast vragen sommige zorgpaden om het eerste weekend (of de eerste weekends) in het ziekenhuis aanwezig te blijven. 

Sommige zorgpaden geven jou de toestemming om op woensdagnamiddag even naar huis te gaan om bijvoorbeeld bij jouw kinderen te kunnen zijn. Spreek hierover met je individueel begeleider. 

Voor feestdagen worden er specifieke afspraken gemaakt.