Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Twoape Dagbehandeling

Twoape

Twoape biedt kinderpsychiatrische dagbehandeling aan voor minderjarigen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Kliniek Sint-Jozef Pittem, AZ Delta, het Jan Yperman Ziekenhuis, Integrale Jeugdhulp en WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid).

Missie

Vanuit een open dialoog en een herstelondersteunende focus bieden we kortdurende, interdisciplinaire kinderpsychiatrische dagbehandeling aan voor minderjarigen (6-18 jaar), in samenwerking met hun context. Het doel is het vormen van een aanvullende en verbindende schakel binnen zowel het zorgtraject van de minderjarige als binnen het West-Vlaamse hulpverleningslandschap.

Visie

Mensenvisie: In onze werking willen we de minderjarige graag ontmoeten als uniek persoon binnen zijn/haar context. Vanuit oprechte interesse en open dialoog proberen we af te stemmen op alle betrokkenen. Onvoorwaardelijk respect voor zowel jezelf, de ander als de omgeving is hierbij ons vertrekpunt. Het is onze ambitie om ontwikkeling te stimuleren afgestemd op de zorgnood, het tempo en de krachten van de minderjarige en zijn omgeving. Met respect voor ieders beleving willen we onze hulpverlening hierop verder bouwen.

Organisatiecultuur: In ons interdisciplinair team vinden we open dialoog en wederzijds respect belangrijk. We engageren ons als team om continu te reflecteren, actief bij te leren en de zorg te optimaliseren. Onze geïntegreerde zorg houdt in dat we intens samenwerken en belang hechten aan onderlinge uitwisseling van expertise tussen verschillende betrokkenen.
 

Aanbod

Twoape is een dagbehandelingseenheid verspreid over 4 verschillende units (Ieper, Pittem, Roeselare 1 en Roeselare 2) met elk hun eigenheid.
Het aanbod in Pittem richt zich op 14 tot 18-jarigen die vastlopen in hun ontwikkeling waarbij reeds bestaande hulpverlening ontoereikend is. Meer info vind je hier

 

Contact

Bij vragen kan je telefonisch contact opnemen met de algemeen coördinator Tine Hollevoet op het nummer 0470 90 41 63.