Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mobiele teams MTL EN MTA Netwerk Kwadraat

Netwerk Kwadraat

MOBIELE TEAMS MTL EN MTA

Binnen het netwerk Kwadraat werkt Kliniek Sint-Jozef actief mee om de geestelijke gezondheidszorg laagdrempelig en dicht bij de cliënt te organiseren. Onze mobiele teams staan in voor een cliëntgerichte behandeling en begeleiding in de thuissituatie van een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Op die manier willen we ziekenhuisopnames voorkomen en beperken.

Enerzijds is er het mobiele team acute zorg die in crisissituaties een intensieve outreachende begeleiding in de thuiscontext voorziet. Ze richten zich tot volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een veronderstelde psychische kwetsbaarheid en een (sub)acute nood. Bij de aanwezige crisis is het netwerk en de aanwezige ambulante zorg onvoldoende. Het mobiele team acute zorg streeft naar het herstellen van het evenwicht in het leven van de cliënt en zijn omgeving.

Anderzijds is er het mobiele team langdurige zorg dat begeleiding, behandeling en ondersteuning aan huis biedt. Ze richten zich tot volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening of vermoeden hiervan. Deze aandoening is complex en heeft een impact op diverse levensdomeinen. Daarom streeft het mobiele team langdurige zorg naar het behouden of verbeteren van de levenskwaliteit en herstel op de verschillende levensdomeinen door onder andere in te zetten op de draagkracht en energie van de cliënt en zijn omgeving.

Beide teams zijn multidisciplinair samengesteld en actief in het werkingsgebied van het netwerk geestelijke gezondheidszorg in Midden-West-Vlaanderen.

Aanmeldingen of vragen voor de mobiele teams?

Contactgegevens en meer informatie zijn te vinden op de website van Netwerk Kwadraat.

Twijfels over de juiste ondersteuning?

Contacteer dan gerust Psychiatrische Thuiszorg. Als het aanspreekpunt geestelijke gezondheidszorg bieden ze vraagverheldering, advies en ondersteuning bij het doorverwijzen naar de meest passende hulpverlening. Voor meer informatie: zie website Netwerk Kwadraat.