Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk Onderzoek

DEELNAME AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Kliniek Sint-Jozef wil inzetten op verwetenschappelijking en wil daartoe een actief beleid voeren op het vlak van deelname aan wetenschappelijk onderzoek, doctoraatproefschriften, masterproeven, bachelorproeven, …De “Competentiecel Verwetenschappelijking” (CVW) staat binnen Kliniek St-Jozef Pittem in voor het coördineren van wetenschappelijk onderzoek binnen het ziekenhuis. De CVW bestaat uit de hoofdgeneesheer, de directeur zorg, stafmedewerkers zorg, netwerk en innovatie, beleidspsycholoog, hoofd, psychiater, wetenschappelijk medewerker(s), en een verpleegkundig specialist.

Taken van het CVW:

  • Het CVW bepaalt binnen het kader van de strategische doelstellingen en het beleid de noden, wensen, relevante thema’s of onderzoekslijnen inzake wetenschappelijk onderzoek.
  • Het CVW voert een proactief beleid door engagementen aan te gaan met wetenschappelijke partners, door onderzoeksthema’s voor te stellen aan hogescholen en universiteiten.  Het CVW stimuleert vakgroepen en personeelsleden tot participatie aan onderzoek.
  • Het CVW beheert de aanvragen en ziet toe op een correcte afhandeling van de procedures bij de ethische comités.
  • Het CVW coördineert het lopende onderzoek door aanstelling van verantwoordelijken.
  • Het CVW stimuleert een gepaste terugkoppeling van de onderzoeker(s). 

DESKUNDIGHEID EN ONDERZOEK

Bij het aanbieden van een behandeling houden wij rekening met de meest recente wetenschappelijke inzichten en guidelines, zonder hierbij het unieke van de patiënt met zijn eigen geschiedenis en leefwereld uit het oog te verliezen.

Om up-to-date te blijven scholen onze medewerkers zich continu bij.

Vanuit de herstelvisie doen wij ook beroep op de ervaringsdeskundigheid van onze ex-patiënten. U vindt hierover meer bij Inbreng van ervaringsdeskundigheid.

Meer en meer introduceren wij uitkomstenmetingen in ons ziekenhuis, waarbij de klinische meerwaarde van het bespreken van de resultaten met de patiënt aangevuld worden met het bestuderen van de onderzoeksresultaten. 
Momenteel werken een aantal zorgpaden met de TUM, de Tool voor Uitkomstenmeting, ontwikkeld door de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidzorg.
Meer informatie vindt u op hun website: www.vvgg.be