Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Netwerk ggz

Netwerk GGZ

De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Hierbij werden netwerken en zorgcircuits opgezet met als doel de geestelijke gezondheidszorg meer te integeren in de maatschappij. Dit houdt in dat we een persoon met een psychische kwetsbaarheid zoveel als mogelijk in zijn eigen omgeving behandelen.

Kliniek Sint-Jozef werkt actief mee aan deze doelstelling en is daarom een partner binnen twee netwerken, namelijk:

  • Netwerk Kwadraat: netwerk geestelijke gezondheidszorg gericht op volwassenen
  • WINGG: netwerk geestelijke gezondheidszorg gericht op kinderen en jongeren