Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Missie

Missie

Kliniek Sint-Jozef vzw is een open, gespecialiseerd en vernieuwend psychiatrisch ziekenhuis.

We bieden psychiatrische en psychotherapeutische zorg aan voor specifieke doelgroepen.

In overleg met de patiënt, de familie en andere hulpverleners bieden wij een zorgtraject op maat aan.
We doen dit via een intensieve behandeling in een veilig en weldoordacht werkmilieu en door middel van therapeutische programma's verzorgd door multidisciplinaire teams.

Vanuit een christelijke inspiratie streven we hierbij naar een ethisch verantwoorde zorg- en dienstverlening: authentiek betrokken en met respect voor de mens in nood.

Vanuit het geloof in de menselijke ontwikkeling, streven we naar een optimale en duurzame levenskwaliteit bij de patiënt. We nodigen de patiënt uit om eigen verantwoordelijkheid op te nemen en zijn hierbij steunend, luisterbereid en discreet.

Enthousiast en deskundig werken alle medewerkers en bestuursleden hiervoor doelgericht samen, steeds rekening houdend met de voor handen zijnde mogelijkheden. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor de ontplooiingskansen van de patiënten en de medewerkers.

Ons werk wordt gevoed door de meest recente wetenschappelijke inzichten. We spelen hierbij dynamisch in op nieuwe evoluties met behoud van onze identiteit.

Door een duidelijke communicatie over onze mogelijkheden willen we het beeld in de samenleving bijsturen en de drempels voor een gepaste hulpverlening verlagen.

Met het oog op zorgcontinuïteit en zorg op maat nemen wij als netwerkpromotor een actieve rol op in de uitbouw en werking van het regionale netwerk geestelijke gezondheidszorg.