Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veiligheid en bescherming

Veiligheid en bescherming

Omschrijving

Dit expertisecentrum staat voor ‘veilige zorg = ieders zorg’. De focus ligt op het creëren van lichamelijke, psychische en emotionele veiligheid voor patiënten en medewerkers op de verschillende organisatieniveaus. Dit gaat van het verder uitzetten van de strategische (beleids)lijnen rond veiligheidsmanagement tot het bieden van zorg op maat bij risicogedrag.

Het helpen ontwikkelen van een veilige cultuur waarin zowel patiënten als personeel zich veilig en ondersteund voelen, is een belangrijke pijler binnen onze zorg. 

 

Thema's

  • Persoons- en herstelgerichte zorg, verkennen van groeimogelijkheden in moeilijke momenten, een proactieve en preventieve aanpak bij het omgaan met risicogedrag, etc.
  • Voortdurend leren en verbeteren, o.a. via waarderende audits, incidentanalyses, supervisie, begeleide teamintervisie, trainingen en opleidingen
  • Werken met risicoassessment, vroegsignaleringsplannen en crisiskaarten