Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Context, familie en relatie

Context, familie en relatie

Omschrijving

Tegenwoordig is het werken met context, familie en netwerk een onomkeerbare noodzaak geworden in de geestelijke gezondheidszorg. De expertise situeert zich hier dus op het vlak van werken rond en met context, familie & relaties. Het aanbod vertrekt vanuit verschillende perspectieven (van de patiënt zelf en van zijn geliefden) en kan zowel therapeutisch, informatief als ondersteunend zijn.

 

Thema's

  • Therapeutisch werken met en rond de context, van breed naar meer specifiek
  • Ouderschap, opvoeding, kindreflex, KOPP, …
  • Werken rond partnerrelaties, (v)echtscheiding, relatieproblemen, intrafamiliaal geweld, nieuw samengestelde gezinnen, …
  • Vriendschapsrelaties, peergroep, sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, ...
  • Psycho-educatie voor naastbetrokkenen
  • Familiebeleid, van bejegening in kleine dingen tot projecten en structurele veranderingen
  • Samenwerking met netwerkpartners en externen