Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cultuur, zingeving en spiritualiteit

Cultuur, zingeving en spiritualiteit

Omschrijving

  • Cultuur is overal om ons heen en tegelijk ongrijpbaar. Via boeken, muziek, gedichten, kunstwerken, … krijgen we een beeld van de maatschappij en hoe die het gedrag en de emoties van mensen beïnvloedt. Cultuur helpt uitdrukken wat moeilijk in woorden is te vatten.
  • Zingeving heeft te maken met waarden, betekenis en doelen in het leven. Mensen hebben het nodig om betekenis – ‘zin’ of ‘goesting’ – te geven en te krijgen. Voor ieder mens en ook op ieder moment kan dit verschillend zijn.
  • Spiritualiteit: Wanneer je geconfronteerd wordt met ingrijpende gebeurtenissen in het leven, gaan mensen vaak op zoek naar betekenis. Spiritualiteit gaat over bezieling, doorvoelde inspiratie en het ‘beste’ in de mens. Het gaat over ervaringen van verbinding en eenheid en zich verbonden voelen met een ‘groter geheel’ en het vinden van ultieme betekenissen.

Ingrijpende gebeurtenissen dwingen vaak tot heroriëntering. Het is juist op deze momenten dat mensen behoefte hebben aan een groter kader waarbinnen ze hun eigen ervaringen een plaats kunnen geven. We gaan samen op zoek!

 

Thema's

  • Cultuur: kunst, beeld, muziek, woorden, wereldreligies, filosofie, literatuur & poëzie, ...
  • Zingeving: hoe geef ik (terug) zin aan mijn leven? Is dat anders nu ik ‘ziek’ ben geweest? Waarom doe ik wat ik doe? Wat motiveert en drijft mij eigenlijk? Wie ben ik? Wie is me dierbaar? Hoe kijk ik naar mijn leven? Wat raakt me? Wat geloof ik? Hoe maak ik keuzes?
  • Spiritualiteit: (klank)relaxatie, rituelen, meditatief en mindful wandelen, …