Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Info voor familie

Info(momenten)voor familie

Je zit met vragen, je maakt je zorgen. Het is dan ook terecht dat je wil geïnformeerd worden, zowel over de algemene werking van het ziekenhuis als over de behandeling van je familielid. Aan dat eerste proberen we, alvast gedeeltelijk, via deze website en onze onthaalbrochure tegemoet te komen. 

Bij het tweede staan we voor de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen jou informeren en het beroepsgeheim respecteren. De Wet op de patiëntenrechten geeft de patiënt zeggenschap over zijn behandeling. Hij kan dus bepalen wie hij wil betrekken en dat moeten wij als ziekenhuis respecteren. Dat betekent niet dat we niet proberen om in gesprek te gaan! We ervaren dat we vaak ver komen met wederzijds respect, begrip en geduld. We nodigen je uit om met het team én je familielid in dialoog te gaan, zodat we hierover afspraken kunnen maken. Wie je hiervoor het best contacteert kan verschillen per zorgpad.  In elk geval is de maatschappelijk werker een aanspreekpunt. Aarzel ook niet om tussendoor vragen te stellen, bijvoorbeeld bij een informeel contact met de verpleegkundige tijdens een bezoekmoment. 

Familiewerking 

De zorgpaden werken nauw samen met ons expertisecentrum Context, familie en relaties op vlak van de familiewerking.  In het groepsaanbod voor familieleden ligt de nadruk op het verstrekken van informatie over het ziektebeeld, symptomen, de behandeling,… 

Zo worden op regelmatige basis ouderavonden en avonden voor broers en zussen georganiseerd binnen het zorgprogramma Jeugd. Meer info hierrond krijgt u van onze medewerkers bij opname.  

Voor kinderen van een ouder met verslavingsproblemen hebben wij onze KOAP-groepjes en voor kinderen van een ouder met psychiatrische problemen de KOPP-groepjes. 'KOAP' staat voor Kinderen van Ouders met AfhankelijkheidsProblemen, 'KOPP' voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische problemen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het zeker voor kinderen belangrijk is om hen te begeleiden, wanneer een van hun ouders psychische problemen heeft. Het is nodig om hen informatie te geven, die ze op hun leeftijd kunnen begrijpen. De kinderen worden opgesplitst in 2 leeftijdsgroepen: de groep voor 6- tot 9-jarigen en de groep voor 9+ 

In drie sessies krijgen ze (algemene) informatie over psychische problemen en/of problemen met afhankelijkheid van middelen. Ze krijgen ook emotionele ondersteuning. De kinderen krijgen er ruimte om over hun gevoelens te vertellen en vragen te stellen. De aanwezigheid van andere kinderen laat hen voelen dat ze niet alleen zijn. Ze kunnen ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Soms worden er ouderkind namiddagen georganiseerd. Tijdens die momenten kan de opgenomen ouder tijd doorbrengen met zijn kind(eren) in de aanwezigheid van een begeleider. Deze contacten staan los van de therapie en zijn vooral bedoeld om hen samen een leuke tijd te laten beleven. Op die manier kunnen ze de band versterken, wat helpt bij de overgang naar de thuissituatie.