Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Nieuw bij Kliniek Sint-Jozef

Kliniek Sint-Jozef vertaalt vroegsignaleringsplan in handige app

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, lanceert deze week de gloednieuwe ‘SIPI’ app. Deze app biedt een digitale versie van het signaleringplan.

Het managen van psychiatrische risico’s is altijd een heikel punt geweest binnen de GGZ. De klassieke benadering is nog altijd meer gericht op actie en reactie, ‘control and restraint’. Er wordt vaak pas ingegrepen op het ogenblik van de crisis zelf. Gelukkig is er de laatste jaren een kentering voelbaar binnen de sector. Kliniek Sint-Jozef koos in 2014 al om een meer participatief veiligheidsbeleid bij risicogedrag uit te tekenen. Er wordt proactief gewerkt aan de hand van ondermeer het crisisontwikkelingsmodel. Dit model leert ons dat een crisis er niet ‘plots’ is, alhoewel dat vaak het gevoel is. Een crisis heeft te maken met oplopende stress én gevoel van controleverlies en ontwikkelt zich in een aantal fasen.

In welke fase je je wanneer bevindt kan je achterhalen door een eigen vroegsignaleringsplan op te maken en scoremomenten in te plannen. Aan de hand van 4 verschillende fases - groen, oranje, rood en blauw - beschrijft de patiënt per fase de signalen en hoe de omgeving het best kan handelen. Daarbij denken mensen ook na over hoe ze in fase groen kunnen komen of kunnen blijven. Door alternatieve strategieën toe te passen, kan op termijn de verdere escalatie tot crisisgedrag vermeden worden.

“Het scoren is een cruciaal aandachtspunt bij het vroegsignaleringsplan”, verduidelijkt Sabine Vandoorne, Stafmedewerker Zorg. “Door op vooraf afgesproken tijdstippen even stil te staan bij hoe het gaat en wat er gevoeld wordt, wordt bewustwording en voorspelbaarheid ingebracht. Bewustwording om te leren wat men voelt en voorspelbaarheid naar hoe men kan merken wanneer de stress begint op te lopen. Maar ook welke acties of hulpmiddelen op zo’n moment kunnen helpen. Dit scoren bleek met een papieren versie van het plan niet altijd zo vlot te verlopen. Met SIPI willen we het plan nog toegankelijker maken voor onze patiënten.”

SIPI brengt de digitale vertaling van dat vroegsignaleringsplan in een app én desktopversie. Het systeem met de verschillende fases en bijhorende kleuren zit integraal vervat in de toepassing. De app is bedoeld om vlot bij de hand te zijn en op die manier snel steun te kunnen bieden op moeilijke momenten om zo escalatie en crisis te kunnen voorkomen. Via pushmeldingen worden gebruikers gestimuleerd op regelmatige tijdstippen te scoren. Er kan bovendien zowel per dag als per maand een overzicht verkregen worden van de gescoorde fases. Op die manier krijgt men zicht op (aanleidingen tot) moeilijke momenten en kunnen er herhalingspatronen gevisualiseerd en gedetecteerd worden. De app biedt ook een ondersteuning in de communicatie tussen hulpverlener en patiënt.

De bedoeling is dat de gebruiker de app zoveel als mogelijk op ‘eigen maat’ aanpast zodat het platform persoonlijk en heel herkenbaar wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld eigen foto’s geüpload worden en kan er muziek naar keuze worden toegevoegd. Gebruikers kunnen een versie van het signaleringsplan downloaden en eventueel afdrukken of doormailen naar mensen in hun omgeving die kunnen ondersteunen.

De app wordt aangeboden aan alle patiënten van Kliniek Sint-Jozef. Zij kunnen met SIPI aan de slag gaan tijdens de opname in het ziekenhuis en dit in nauwe samenwerking met de individueel verpleegkundige. Na ontslag kan er verder gebruik gemaakt worden van de app maar wordt de ‘begeleider’ losgekoppeld.

“SIPI past volledig in het veiligheidsbeleid van het ziekenhuis waar preventie en proactief aan de slag gaan, centraal staan. Maar er is ook een match met onze cultuur van innovatie en digitalisering. Mobiele gezondheidsapplicaties zitten al even in de lift en we merkten dat er ook een stijgende vraag was naar een digitale versie van het vroegsignaleringsplan. We hopen dat in de toekomst andere GGZ-organisaties ook met de app aan de slag gaan. Want het is belangrijk voor de patiënt én context dat er netwerkgericht gedacht én gehandeld wordt zodat de patiënt op een afgestemde manier verder kan ondersteund worden”, aldus Ilse Hoet, algemeen directeur Kliniek Sint-Jozef.

De SIPI app kan gratis gedownload worden en is beschikbaar voor Android en iOS. Er is echter een unieke toegangscode nodig om de app op de telefoon of tablet van de gebruiker te activeren.