Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

we zorgen ook voor jou

We zorgen ook voor jou!

We willen niet alleen zorgen voor de patiënt, maar ook ondersteuning bieden aan de mensen die het dichtst bij hen staan. De uitdagingen van een mentale kwetsbaarheid raken immers niet alleen de patiënt, maar ook zijn of haar dierbaren.

Als partner van…

 … komt er veel op jouw schouders terecht. Daar waar de verantwoordelijkheid bij andere koppels gemakkelijker verdeeld wordt, draag jij veel lasten in je gezin alleen. Naast de verschillende rollen die je te vervullen hebt (bijv. werknemer, ouder, …) komt de zorg voor en over je partner erbij. Misschien neem je praktische zorg op voor je partner. Je biedt hem of haar emotionele steun, terwijl hij of zij minder beschikbaar is voor jou. Het is vaak niet evident om hier met anderen over te spreken, omdat je hen niet wil belasten of omdat je op onbegrip stuit. 

Als ouder van… 

… voel je je machteloos, misschien zelfs schuldig. Je wenst dat je kind gelukkig en onbezorgd kan zijn. De situatie dwingt je om je verwachtingen bij te stellen. Elke dag is een zoektocht naar ‘de juiste aanpak’. Wellicht passeerden allerlei emoties (verdriet, angst, kwaadheid, teleurstelling, …) de revue. Bij een (jong)volwassen kind zit je ongewild langer vast aan de rol van zorgende ouder. Je houdt je hart vast voor de toekomst, want je vraagt je af hoe het verder moet. 

 

Als broer of zus van… 

… leef je in een situatie waar veel spanningen kunnen zijn.  Er gaat begrijpelijk heel veel aandacht naar het kind met de problemen. Er wordt al eens vergeten om je te vragen hoe het met jou gaat. Het is heel goed mogelijk dat je je boos of in de steek gelaten voelt. Je maakt je wellicht ook zorgen. Misschien wil je er graag over praten, maar weet je niet goed met wie. 

Als kind van… 

… heb je een ouder die er door zijn ‘ziek zijn’ niet op de gebruikelijke manier voor jou is. Je bent ongerust over die ouder, er kunnen zelfs gevoelens van kwaadheid en teleurstelling opspelen. Het gebeurt dat je je verantwoordelijk voelt.  Dan neem je een aantal taken over of bied je een luisterend oor. Soms worden de rollen zo omgedraaid dat je er nauwelijks toe komt om je eigen leven te leiden (bijv. naar school gaan, afspreken met vrienden, …). 

Als familielid van… 

… maak je je zorgen van op een afstand. Je ziet en hoort zaken die je ongerust maken, maar weet niet hoe je hier best kan op reageren. Je wil helpen zonder dat het als bemoeienis overkomt. Je probeert vertrouwen te hebben in de stappen die de patiënt zet. Tegelijk ben je bang dat de situatie niet verbetert of zelfs verergert. 

 

Onze toegewijde teams van professionals staan klaar om jou te ondersteunen en te begeleiden tijdens deze uitdagende periode. We streven ernaar om een veilige, respectvolle omgeving te bieden waar open communicatie en begrip centraal staan. Samenwerken met familie & naasten is essentieel om een ondersteunend netwerk te creëren dat bijdraagt aan het herstel van jouw dierbare. Daarom ben je voor ons een belangrijke partner in het herstelproces.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen zou hebben, ondersteuning nodig hebt of een luisterend oor zoekt. Samen kunnen we werken aan het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor genezing en herstel.