Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Informatie over psychische problemen en behandeling
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 1 - Ik kreeg informatie over mijn psychische problemen
uw voorziening 129
19% 45% 23% 12%
1 8
Alle patiënten 5.522
30% 34% 25% 10%
27 316
 2 - Ik kreeg informatie over de mogelijke behandelingswijzen voor mijn psychische problemen
uw voorziening 137
19% 42% 27% 9%
1 0
Alle patiënten 5.816
29% 33% 5% 22% 11%
49 0
 3 - Ik kreeg informatie over wat mijn behandeling inhoudt
uw voorziening 138
34% 36% 4% 21% 5%
0 0
Alle patiënten 5.819
36% 32% 5% 18% 9%
46 0
 4 - Ik kreeg informatie over mijn medicatie en de mogelijke bijwerkingen hiervan
uw voorziening 130
21% 29% 35% 13%
0 8
Alle patiënten 5.240
30% 27% 23% 18%
33 592
 5 - Ik kreeg vooraf informatie over de kosten van mijn opname in het ziekenhuis
uw voorziening 137
32% 20% 17% 29%
1 0
Alle patiënten 5.770
29% 18% 5% 17% 31%
95 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 6 - Mijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen in mijn behandeling, onderzoek of testen
uw voorziening 136
27% 44% 26%
2 0
Alle patiënten 5.847
35% 35% 19% 9%
18 0
 7 - Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling
uw voorziening 137
23% 45% 27%
1 0
Alle patiënten 5.851
36% 32% 19% 10%
14 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Therapeutische relatie
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 9 - Mijn hulpverleners geven me begrijpelijke uitleg
uw voorziening 138
40% 51% 9%
0 0
Alle patiënten 5.849
50% 36% 12%
16 0
10 - Mijn hulpverleners respecteren mij
uw voorziening 138
52% 41% 6%
0 0
Alle patiënten 5.846
66% 27% 6%
19 0
11 - Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners
uw voorziening 138
43% 45% 12%
0 0
Alle patiënten 5.828
55% 32% 11%
37 0
12 - Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie
uw voorziening 138
47% 37% 14%
0 0
Alle patiënten 5.837
58% 28% 10%
28 0
13 - Mijn hulpverleners respecteren mijn privacy
uw voorziening 138
56% 36% 8%
0 0
Alle patiënten 5.843
66% 25% 6%
22 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Zorg op maat
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
14 - Mijn hulpverleners begrijpen mijn psychische problemen
uw voorziening 137
28% 55% 15%
1 0
Alle patiënten 5.822
38% 43% 15%
43 0
15 - Mijn hulpverleners vragen me welke problemen of klachten het meest belangrijk voor mij zijn om aan te werken
uw voorziening 138
31% 51% 14%
0 0
Alle patiënten 5.845
40% 37% 16% 5%
20 0
16 - Mijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van mijn beperkingen
uw voorziening 138
35% 56% 5%
0 0
Alle patiënten 5.838
42% 40% 13%
27 0
17 - Mijn hulpverleners kijken naar mijn persoon in zijn geheel in plaats van alleen naar mijn problemen
uw voorziening 138
38% 46% 12%
0 0
Alle patiënten 5.837
48% 35% 12%
28 0
18 - Mijn hulpverleners moedigen mij aan om mee de verantwoordelijkheid voor mijn zorg op te nemen
uw voorziening 138
36% 54% 7%
0 0
Alle patiënten 5.840
49% 36% 10%
25 0
19 - Mijn hulpverleners hebben aandacht voor mijn lichamelijke gezondheid
uw voorziening 138
33% 40% 22%
0 0
Alle patiënten 5.841
50% 32% 13%
24 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
20 - Mijn hulpverleners geven gelijkaardige informatie
uw voorziening 138
13% 57% 5% 25%
0 0
Alle patiënten 5.776
27% 45% 6% 18%
89 0
21 - Binnen deze voorziening werken mijn hulpverleners goed samen
uw voorziening 138
24% 54% 5% 16%
0 0
Alle patiënten 5.758
44% 37% 6% 11%
107 0
22 - Mijn hulpverleners werken goed samen met externe hulpverleners of diensten zoals mijn huisarts, zelfstandig psychotherapeut, OCMW
uw voorziening 135
22% 45% 8% 19% 6%
3 0
Alle patiënten 5.699
35% 34% 10% 15% 7%
166 0
23 - Ik vind dat mijn hulpverleners voldoende de tijd nemen voor mij
uw voorziening 137
22% 45% 4% 28%
1 0
Alle patiënten 5.808
44% 33% 5% 16%
57 0
24 - Ik kan vlot een afspraak krijgen met de hulpverleners van deze voorziening
uw voorziening 136
25% 47% 6% 22%
2 0
Alle patiënten 5.816
44% 36% 5% 14%
49 0
25 - Ik ben tevreden over de afspraken die gemaakt zijn voor wanneer het niet goed met mij gaat
uw voorziening 133
24% 47% 7% 20%
0 5
Alle patiënten 5.545
43% 35% 15%
26 294

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Veilige zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
26 - Tijdens het eerste contact stellen mijn hulpverleners zich voor met naam en functie
uw voorziening 138
60% 29% 7%
0 0
Alle patiënten 5.847
60% 27% 9%
18 0
27 - Ik voel me veilig tijdens mijn behandeling
uw voorziening 138
42% 41% 14%
0 0
Alle patiënten 5.850
57% 30% 10%
15 0
28 - Ik vind dat mijn hulpverleners goed reageren wanneer ik zeg dat het niet goed met mij gaat
uw voorziening 138
36% 40% 4% 20%
0 0
Alle patiënten 5.842
52% 32% 12%
23 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Deskundigheid
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
29 - Ik vind mijn hulpverleners goed in hun job
uw voorziening 136
33% 55% 10%
2 0
Alle patiënten 5.823
53% 37% 8%
42 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Patientenrechten
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
30 - Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om informatie over mij met externe hulpverleners te delen
uw voorziening 132
56% 27% 5% 8% 5%
1 5
Alle patiënten 5.154
52% 24% 12% 9%
40 671
31 - Ik heb de mogelijkheid om een andere hulpverlener te kiezen
uw voorziening 130
14% 21% 10% 26% 29%
8 0
Alle patiënten 5.660
34% 22% 12% 17% 15%
205 0
32 - Ik kreeg informatie over mijn recht om een tweede mening te vragen
uw voorziening 132
11% 19% 11% 19% 40%
6 0
Alle patiënten 5.682
24% 20% 11% 14% 31%
183 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
33 - Mijn hulpverleners en ik evalueren regelmatig het verloop van mijn behandeling
uw voorziening 138
29% 46% 18%
0 0
Alle patiënten 5.831
37% 36% 19% 6%
34 0
34 - Ik voel me geholpen door mijn behandeling
uw voorziening 138
28% 45% 5% 21%
0 0
Alle patiënten 5.809
40% 34% 5% 18%
56 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
 8 - Ik kan meebeslissen over het einde van mijn behandeling
uw voorziening 116
82% 15%
0 22
Alle patiënten 4.733
74% 5% 21%
60 1072

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
35 - Mijn hulpverleners en ik hebben afspraken over waar ik na mijn behandeling terecht kan als mijn problemen terugkomen of verergeren
uw voorziening 114
68% 9% 23%
0 24
Alle patiënten 4.538
75% 5% 21%
48 1279

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : cijfer

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Algemene beoordeling
  Antwoord  
Patiëntengroep Aantal
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Niet ingevuld
Ongeldig Gemiddeld cijfer
36 - Welk cijfer zou u deze voorziening geven voor deze behandeling?
uw voorziening 138
6% 29% 32% 21% 7%
0 8,0
Alle patiënten 5.838
14% 21% 31% 17% 5%
27 7,9

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2018 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : aanbeveling

Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Algemene beoordeling
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Zeker Wel Waarschijnlijk Wel Niet ingevuld Waarschijnlijk Niet Zeker Niet
Ongeldig nvt
37 - Zou u deze voorziening aanbevelen aan uw vrienden en familie?
uw voorziening 138
61% 32%
0 0
Alle patiënten 5.830
50% 37% 7%
35 0

Rapport opgemaakt door de TTP voor VIP2GGZ (2018-1)