Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Informatie over psychische problemen en behandeling
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 1 - Ik kreeg informatie over mijn psychische problemen
uw voorziening 64
38% 45% 14%
0 0
Alle patiënten 3.010
34% 35% 22% 8%
14 227
 2 - Ik kreeg informatie over de mogelijke behandelingswijzen voor mijn psychische problemen
uw voorziening 64
41% 45% 5% 8%
0 0
Alle patiënten 3.204
34% 32% 5% 20% 8%
47 0
 3 - Ik kreeg informatie over wat mijn behandeling inhoudt
uw voorziening 64
53% 34% 9%
0 0
Alle patiënten 3.206
40% 32% 5% 16% 6%
45 0
 4 - Ik kreeg informatie over mijn medicatie en de mogelijke bijwerkingen hiervan
uw voorziening 61
41% 31% 20% 7%
0 3
Alle patiënten 2.858
33% 27% 22% 15%
23 370
 5 - Ik kreeg vooraf informatie over de kosten van mijn opname in het ziekenhuis
uw voorziening 64
41% 25% 9% 22%
0 0
Alle patiënten 3.194
33% 18% 6% 15% 28%
57 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 6 - Mijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen in mijn behandeling, onderzoek of testen
uw voorziening 64
52% 34% 11%
0 0
Alle patiënten 3.238
40% 35% 17% 7%
13 0
 7 - Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling
uw voorziening 64
41% 47% 9%
0 0
Alle patiënten 3.234
40% 33% 17% 8%
17 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Therapeutische relatie
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
 9 - Mijn hulpverleners geven me begrijpelijke uitleg
uw voorziening 64
63% 33%
0 0
Alle patiënten 3.243
54% 35% 9%
8 0
10 - Mijn hulpverleners respecteren mij
uw voorziening 64
77% 20%
0 0
Alle patiënten 3.237
69% 25% 5%
14 0
11 - Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners
uw voorziening 63
65% 25% 8%
1 0
Alle patiënten 3.238
59% 32% 8%
13 0
12 - Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie
uw voorziening 64
69% 23% 5%
0 0
Alle patiënten 3.242
63% 26% 9%
9 0
13 - Mijn hulpverleners respecteren mijn privacy
uw voorziening 64
72% 22%
0 0
Alle patiënten 3.242
70% 23% 5%
9 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Zorg op maat
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
14 - Mijn hulpverleners begrijpen mijn psychische problemen
uw voorziening 64
36% 59%
0 0
Alle patiënten 3.232
41% 44% 12%
19 0
15 - Mijn hulpverleners vragen me welke problemen of klachten het meest belangrijk voor mij zijn om aan te werken
uw voorziening 64
55% 41% 5%
0 0
Alle patiënten 3.237
46% 35% 14% 4%
14 0
16 - Mijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van mijn beperkingen
uw voorziening 64
47% 50%
0 0
Alle patiënten 3.233
46% 40% 10%
18 0
17 - Mijn hulpverleners kijken naar mijn persoon in zijn geheel in plaats van alleen naar mijn problemen
uw voorziening 64
61% 36%
0 0
Alle patiënten 3.243
54% 34% 8%
8 0
18 - Mijn hulpverleners moedigen mij aan om mee de verantwoordelijkheid voor mijn zorg op te nemen
uw voorziening 64
69% 27% 5%
0 0
Alle patiënten 3.239
55% 34% 8%
12 0
19 - Mijn hulpverleners hebben aandacht voor mijn lichamelijke gezondheid
uw voorziening 64
52% 30% 17%
0 0
Alle patiënten 3.235
53% 32% 11%
16 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
20 - Mijn hulpverleners geven gelijkaardige informatie
uw voorziening 64
30% 50% 17%
0 0
Alle patiënten 3.218
30% 45% 7% 16%
33 0
21 - Binnen deze voorziening werken mijn hulpverleners goed samen
uw voorziening 64
52% 38% 8%
0 0
Alle patiënten 3.222
48% 35% 7% 9%
29 0
22 - Mijn hulpverleners werken goed samen met externe hulpverleners of diensten zoals mijn huisarts, zelfstandig psychotherapeut, OCMW
uw voorziening 62
44% 39% 5% 10%
2 0
Alle patiënten 3.139
39% 33% 11% 13% 4%
112 0
23 - Ik vind dat mijn hulpverleners voldoende de tijd nemen voor mij
uw voorziening 64
41% 47% 9%
0 0
Alle patiënten 3.226
47% 34% 6% 13%
25 0
24 - Ik kan vlot een afspraak krijgen met de hulpverleners van deze voorziening
uw voorziening 63
57% 33% 6%
1 0
Alle patiënten 3.222
46% 35% 7% 11%
29 0
25 - Ik ben tevreden over de afspraken die gemaakt zijn voor wanneer het niet goed met mij gaat
uw voorziening 61
52% 34% 13%
0 3
Alle patiënten 3.072
48% 34% 14%
21 158

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Veilige zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
26 - Tijdens het eerste contact stellen mijn hulpverleners zich voor met naam en functie
uw voorziening 64
77% 19% 5%
0 0
Alle patiënten 3.239
63% 25% 9%
12 0
27 - Ik voel me veilig tijdens mijn behandeling
uw voorziening 63
70% 22% 6%
1 0
Alle patiënten 3.240
61% 30% 8%
11 0
28 - Ik vind dat mijn hulpverleners goed reageren wanneer ik zeg dat het niet goed met mij gaat
uw voorziening 63
62% 29% 10%
1 0
Alle patiënten 3.227
55% 33% 10%
24 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Deskundigheid
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
29 - Ik vind mijn hulpverleners goed in hun job
uw voorziening 64
53% 41% 6%
0 0
Alle patiënten 3.226
57% 35% 7%
25 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Patientenrechten
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
30 - Mijn hulpverleners vragen mijn toestemming om informatie over mij met externe hulpverleners te delen
uw voorziening 60
80% 15%
0 4
Alle patiënten 2.891
57% 23% 10% 7%
23 337
31 - Ik heb de mogelijkheid om een andere hulpverlener te kiezen
uw voorziening 62
44% 24% 6% 11% 15%
2 0
Alle patiënten 3.100
37% 23% 13% 14% 13%
151 0
32 - Ik kreeg informatie over mijn recht om een tweede mening te vragen
uw voorziening 63
33% 13% 5% 13% 37%
1 0
Alle patiënten 3.113
27% 20% 13% 13% 26%
138 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 1. Algemeen

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Altijd Meestal Niet ingevuld Soms Nooit
Ongeldig nvt
33 - Mijn hulpverleners en ik evalueren regelmatig het verloop van mijn behandeling
uw voorziening 64
64% 28% 6%
0 0
Alle patiënten 3.234
43% 34% 15% 5%
17 0
34 - Ik voel me geholpen door mijn behandeling
uw voorziening 64
53% 30% 17%
0 0
Alle patiënten 3.224
46% 33% 5% 13%
27 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Inspraak
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
 8 - Ik kan meebeslissen over het einde van mijn behandeling
uw voorziening 61
90% 7%
1 2
Alle patiënten 2.709
81% 4% 15%
31 511

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 2. Ontslag

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Resultaat en evaluatie van zorg
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Ja Niet ingevuld Nee
Ongeldig nvt
35 - Mijn hulpverleners en ik hebben afspraken over waar ik na mijn behandeling terecht kan als mijn problemen terugkomen of verergeren
uw voorziening 62
92% 8%
0 2
Alle patiënten 2.635
82% 4% 14%
24 592

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : cijfer

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Algemene beoordeling
  Antwoord  
Patiëntengroep Aantal
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Niet ingevuld
Ongeldig Gemiddeld cijfer
36 - Welk cijfer zou u deze voorziening geven voor deze behandeling?
uw voorziening 64
20% 38% 27% 11%
0 8,5
Alle patiënten 3.226
15% 25% 32% 15% 5%
25 8,1

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)

Resultaten van de Vlaamse PatiëntenPeiling GGZ 2019 1e semester
Resultaten - 3. Beoordeling : aanbeveling

Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Algemene beoordeling
  Antwoord
Patiëntengroep Aantal
Zeker Wel Waarschijnlijk Wel Niet ingevuld Waarschijnlijk Niet Zeker Niet
Ongeldig nvt
37 - Zou u deze voorziening aanbevelen aan uw vrienden en familie?
uw voorziening 64
77% 19%
0 0
Alle patiënten 3.217
55% 36% 5%
34 0

Rapport opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg v.z.w. (2019-1)